Hva vi gjør

Turaco x 3

1

Vi  produserer TV-dokumentarer

2

Vi utvikler energinettverk på oppdrag fra kunde

3.

Vi  utvikler et betalingssystem for servicebransjen
som vil redusere lønnskostnader med 5 til 30 prosent.

Reklamer