Hva vi gjør

Turaco x 3

1

Vi  produserer TV-dokumentarer

2

Vi gjør Argumented Reality pilotprosjekter/forprosjekter innen  innen helse, turisme og undervisning

3.

Vi gjør konsulentoppdrag innen forretningsutvikling  og prosjektledelse.

Reklamer