Hvem vi er

Selskapet

Selskapets nettverk og samarbeidspartnere kommer fra forskningsmiljø, TV/film- bransjen, IT, næringsliv og organisasjonsliv.

Metode

Vi har et lidenskapelig forhold til hvert prosjekt, og vi setter sammen mennesker i team der alle bidrar unikt til sluttresultatet.

Ansatte og partnere

Daglig leder, Geir Haugsdal
Samarbeidene bedrifter og freelancere i nettverk

Vi skaper et optimalt team i forhold til de utfordringene som ligger i et konkret prosjekt.

Faglig kompetanse blir dokumentert i forhold til alle underleverandører og samarbeidspartnere.